Reklamasjon og garanti

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år. Dette vil gjelde også for Vkworld smartmobiler. Produsenten gir også en garanti på 24 måneder ved fabrikasjonsfeil. Garanti eller reklamasjonsrett gjelder bare for telefoner kjøpt av Vkworld Norge. Garanti eller reklamasjonsrett gjelder ikke ved følgende forhold: Fallskader, fuktskader eller skader p.g.a. annen ytre påvirkning. Skader som skyldes feil bruk av produktet, f.eks. i strid med Vkworlds instruksjoner. Skader som skyldes feilaktig installasjon av produktet. Garantiservice av produkt som mangler serienummer. Skader som følge av nedlasting av skadelig programvare.

Reklamasjon og garanti ved næringskjøp

Det gis garanti/reklamasjonsrett ved næringskjøp. Reklamasjonsretten gir deg rett til å få utbedret feil og mangler som skyldes produksjonsfeil. Denne reklamasjonsretten er for næringskjøp regulert av Kjøpsloven.

Rettigheter i forbindelse med reparasjon

Hvis produktet får en feil eller mangel som dekkes av reklamasjonsretten må produktet enten omleveres eller repareres. Hvilken løsning som velges er i hovedsak forbundet med kostnaden på løsningen. Det er Vkworld som bestemmer om de ønsker å reparere eller omlevere produktet.

Tid

Du må beregne 2-3 uker reparasjonstid. Vkworld har serviceavtale med et godkjent verksted i Oslo. Vi prøver alltid å være effektive og gjennomfører reparasjoner på raskest mulig tid. Hvis reparasjon blir utført på ditt produkt to ganger, og den samme feilen oppstår en tredje gang, kan du be om å få hevet kjøpet. Ønsker du likevel produktet ditt reparert eller byttet i et tilsvarende, hjelper vi deg selvfølgelig med det.

Kostnader

Du slipper kostnader hvis produktet dekkes av reklamasjonsretten. Hvis det viser seg at feilen ikke dekkes av garanti eller reklamasjonsrett, vil det påløpe kostnader i forbindelse med undersøkelse og eventuell reparasjon av produktet. Alle utgifter blir avtalt på forhånd før en eventuell reparasjon.

Viktig informasjon om data

Det er viktig at du på forhånd tar sikkerhetskopi av telefonen. Vkworld kan dessverre ikke garantere at informasjon, data og apper, utover det som var installert ved kjøp, blir værende etter gjennomført reparasjon. Vi tar derfor ikke på oss ansvar for tapt informasjon.

Ved innlevering til reparasjon

Når smartmobilen innleveres til reparasjon, må vi åpne telefonen. Det må derfor opplyses om passord og eventuelle koder.